Magyari Beck Anna

 

blog 1

Az Alexander-technika tanára Magyarországon (Budapesten) 1993 óta.

1987-től 1990-ig a Háttér Lap- és Könyvkiadó pedagógiai szerkesztőségének vezetője, számos pedagógiai kiadvány szerzője és szerkesztője. 1990 és 1993 között a Magyar Nemzet című napilap tudósítójaként Jeruzsálemben dolgozik. Több száz cikk, tudósítás, elemzés jelenik meg ezekben az években a magyar sajtóban nevével fémjelezve.

Ebben az időszakban ismerkedik meg az Alexander-módszerrel, elvégzi a 3 éves tanárképzőt Shmuel Nelken iskolájában, 1993-ban nemzetközileg elismert diplomát kap. Diplomamunkája “A türelem gyógyító művészete” című angol nyelvű kötet volt, amelyet megjelenésének évében magyarul is kiadtak, ugyanebben az évben létrehozza az első Alexander Stúdiót Magyarországon.

Ettől kezdve a módszer hazai meghonosításán dolgozik. 1994-ben megalapítja a Türelem Háza Alapítványt (adószáma:18065138-1-41), amelynek fő feladata támogatókat szerezni a magyarországi Alexander-technika oktatásához és elterjesztéséhez.

1995 és 1998 között megalakítja a Türelem Háza Iskolát. Asszisztensei az első tanítványai voltak. Meghívott egyetemi tanárok közreműködésével kísérletet tesznek egy a teljes személyiséget figyelembe vevő komplex fejlesztő program megvalósítására, amelynek alapjául szolgál az Alexander-technika.

2000-ben az Alexander Technique International (ATI) szponzortanári testülete szakmai vizsgára bocsátja a korábbi években Magyari Beck Annánál tanult növendékeket. A sikeres vizsga után az ATI felveszi őket rendes tanári tagjai közé. Az Alexander Stúdiót elismeri az Alexander Technique International Magyarországi Tanárképző Oktató Központjának.

2002-ben a magyarországi Alexander-tanárok magas színvonalú munkájának elismeréseképpen Magyari Beck Annát, az Alexander Technique International vezetőtanári testülete, szopzortanárai (szponzortanár: vizsgáztatótanár – nemzetközi diplomáért) közé választja.

2009-től mint a CEEGAT tiszteletbeli elnöke (Alexander-tanárok Közép-kelet-európai Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete) a szakmai irányításért felel.

Az Alexander Stúdióban és a tanárképzésben egyaránt elsősorban az foglalkoztatja, hogy a tudatos kontrollal dolgozó tanár keze érintésével milyen mélységben képes kapcsolatot teremteni növendéke idegrendszerével, és az az információ, amelyik eljut hozzá, hogyan változtatja meg a tanítvány szervezetében zajló folyamatokat, és e változásokból, ahhoz, hogy a korrekció – a javított testhasználat – maradandó legyen, mennyi minimális szóbeli utasításra van szükség.

Tel.: (06) 70/6098269
magyari.beck.anna@gmail.com