Tanáraink

Magyari Beck Anna

Az Alexander-technika tanára Magyarországon (Budapesten) 1993 óta.

1987-től 1990-ig a Háttér Lap- és Könyvkiadó pedagógiai szerkesztőségének vezetője, számos pedagógiai kiadvány szerzője és szerkesztője. 1990 és 1993 között a Magyar Nemzet című napilap tudósítójaként Jeruzsálemben dolgozik. Több száz cikk, tudósítás, elemzés jelenik meg ezekben az években a magyar sajtóban nevével fémjelezve.

Ebben az időszakban ismerkedik meg az Alexander-módszerrel, elvégzi a 3 éves tanárképzőt Shmuel Nelken iskolájában, 1993-ban nemzetközileg elismert diplomát kap. Diplomamunkája “A türelem gyógyító művészete” című angol nyelvű kötet volt, amelyet megjelenésének évében magyarul is kiadtak, ugyanebben az évben létrehozza az első Alexander Stúdiót Magyarországon.

Ettől kezdve a módszer hazai meghonosításán dolgozik. 1994-ben megalapítja a Türelem Háza Alapítványt (adószáma:18065138-1-41), amelynek fő feladata támogatókat szerezni a magyarországi Alexander-technika oktatásához és elterjesztéséhez.

1995 és 1998 között megalakítja a Türelem Háza Iskolát. Asszisztensei az első tanítványai voltak. Meghívott egyetemi tanárok közreműködésével kísérletet tesznek egy a teljes személyiséget figyelembe vevő komplex fejlesztő program megvalósítására, amelynek alapjául szolgál az Alexander-technika.

2000-ben az Alexander Technique International (ATI) szponzortanári testülete szakmai vizsgára bocsátja a korábbi években Magyari Beck Annánál tanult növendékeket. A sikeres vizsga után az ATI felveszi őket rendes tanári tagjai közé. Az Alexander Stúdiót elismeri az Alexander Technique International Magyarországi Tanárképző Oktató Központjának.

2002-ben a magyarországi Alexander-tanárok magas színvonalú munkájának elismeréseképpen Magyari Beck Annát, az Alexander Technique International vezetőtanári testülete, szopzortanárai (szponzortanár: vizsgáztatótanár – nemzetközi diplomáért) közé választja.

2009-től mint a CEEGAT tiszteletbeli elnöke (Alexander-tanárok Közép-kelet-európai Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete) a szakmai irányításért felel.

Az Alexander Stúdióban és a tanárképzésben egyaránt elsősorban az foglalkoztatja, hogy a tudatos kontrollal dolgozó tanár keze érintésével milyen mélységben képes kapcsolatot teremteni növendéke idegrendszerével, és az az információ, amelyik eljut hozzá, hogyan változtatja meg a tanítvány szervezetében zajló folyamatokat, és e változásokból, ahhoz, hogy a korrekció – a javított testhasználat – maradandó legyen, mennyi minimális szóbeli utasításra van szükség.

Tel.: (06) 70/6098269
magyari.beck.anna@gmail.com

 

Lenkefi Zita

Az Alexander-technika tanára Magyarországon (Budapesten) 2003 óta.

Pályafutását gyógypedagógusként kezdi (1993-ban szerezte diplomáját a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Oligofrén Szomatopedagógiai szakán), ezt követően a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet Fejlődésneurológiai Osztályán helyezkedik el, ahol idegrendszerileg sérült csecsemők fejlődéspszihológiai vizsgálatával, kognitív és pszichés fejlődésük nyomonkövetésével ill. szüleik lelki támogatásával foglalkozik. Eközben részt vesz az osztályos védőnő-, gyógypedagógus- és szakorvos képzésben. 2001-ben elvégezi az EGO Klinika anya-csecsemő konzultációs képzését is.

Az Alexander-módszerrel 1998-ban ismerkedik meg Magyari Beck Anna budapesti Tanárképző Iskolájában, ahol időközben tanítani is kezdi a módszert. Diplomamunkája “A techika és én, avagy egy kezdő Alexander tanár gondolatai” , amelyben a módszerrel kapcsolatos addig szerzett tapasztalatait kívánja megosztani másokkal. 2004-ben nemzetközileg elismert diplomát kap és az Alexander Technique Internationale (ATI) felveszi tanári tagjai közé. 2006-ban szponzortanári képesítést szerez. Az Alexander-módszer hatására 2000-ben hastáncot kezd tanulni, amelyet 2003 óta oktat. Tánctanulásába és tanításába is beépíti a tanult alapelveket. 2008 óta kétféle polinéz masszázzsal ismerkedik meg (Ma-uri és Lomi-lomi), melyeknek tanulása és végzése közben nagy hasznát veszi “alexanderes” tapasztalatainak.

Tanári munkájában elsősorban az foglalkoztatja, hogy mit fedezhet fel saját magában és az általa tanított emberekben, hogy az Alexander-módszer tanulása közben milyen rejtett értékek kerülhetnek felszínre, amelyek a kényszerizom tartások, ill. az ezzel gyakran párosuló gondolkodás miatt egyébként nem tudnának kibontakozni.

Tel.: (06) 20/984-1127
lenkefiz@freemail.hu

 

Guba Márta

2005-ben találkoztam az Alexander-módszerrel. Magyari Beck Anna és Szabó Csilla vezetésével ismerkedtem meg a módszer lényegével, a tudatos testhasználattal.
2009 júniusban lettem az Alexander-technika tanára, azóta tanítok az Alexander Stúdióban és tanulok tovább.
Az a vágy vezérel, hogy mély tudatosságot érjek el az élet minden területén. A megszerzett elméleti tudást egyszerre értsem és érezzem. Az érzéseimet, testem üzeneteit értsem. Az elméleti tudást, minél jobban tudjam alkalmazni a gyakorlatban saját magam és mások javára.

Tel.: (06) 20/452-9141
gubamarti@freemail.hu

 

Natalija Jovic

Fuvola tanár vagyok. Belgrádban végeztem a Zeneakadémiát, jelenleg zeneiskolában tanítok.

Tanulmányaim során szereztem információt az Alexander technikáról, 2006. nyarán kezdtem közelebbről megismerkedni ezzel a csodálatos módszerrel. Németh Iréntől vettem 12 órát Nagykanizsán. Ennek hatására életszemléletem teljesen megváltozott, tudtam, hogy többet akarok tanulni. Egy évvel később – további 18 óra után – kezdtem el az iskolát Budapesten Magyari Beck Annánál.

Az erőfeszítések nélkül, nagy könnyedséggel élhető élet, önmagam tudatos konstruktív kontrollja hétköznapi teendőim végzése közben vonzanak az Alexander technikához. Ezek mellett nagyon érdekel a test működése, a test feltérképezése (Body Mapping), az alkalmazott anatómia.

Munkám során hangszeres zenészeknek adok órákat, segítem őket testtartásuk fejlesztésében, a szükségtelen feszültségek elengedésében, a lámpaláz legyőzésében.

Folyékonyan beszélek angolul és oroszul.

Tel.: +381638706393
j.nadja@musician.org

http://www.alexandertechnique.in.rs

 

Balogh CsengeBalogh Csenge

14 éves koromban vettem részt először Alexander-technika órán, Magyari Beck Anna studiójában. Ekkor már gerincferdülésem komoly problémát okozott, rendszeres hátfájdalmaim voltak, a gyógytorna az úszás nem hozott javulást. Az orvosok már fűzőt javasoltak. Az iskola mellett fuvolázni tanultam, a gerincferdülés a hangszeres játékot is megnehezítette, hiszen a fájdalom, gyakorlás közben is jelentkezett.

Az Alexander-órák hatására a hátfájásom 2 hónapon belül megszűnt, a studióban lehetőségem nyílt arra, hogy megtanuljak a hangszeren könnyeden, az izmok megfeszítése nélkül játszani. Ebben segítségemre volt Natalija Jovic szerb fuvolatanárnő is, aki azóta az Alexander módszert alkalmazva tanítja növendékeit.

Időközben nagyon megszerettem a technikát, elkezdett foglalkoztatni a tudatos testhasználat gondolata. Eldöntöttem, hogy a módszert én is tanítani szeretném, ennek már 4 éve. Gyakorlótanításomat külföldön végeztem Magyari Beck Anna asszisztenseként. Főiskolai tanulmányaim mellett vállalok magánórákat.

Tel: 06 70 329 5229
b.csenge29@gmail.com

 

 

Sipos EszterSipos Eszter

Tanulmányait 2003-2006-ig Kaposváron végezte, a Színművészeti Főiskolán. A Főiskola elvégzése után a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerződött, ahol mintegy három éven át a színház vezető színészei közé számított, és jelentős klasszikus darabokban játszott főszerepeket. Érdeklődése később mindinkább az alternatív színjátszás felé fordult.

Az Alexander technikával már Kaposváron kapcsolatba került, amikor rátalált Magyari Beck Anna A türelem gyógyító művészete című könyvére. A technikát Magyari Beck Annától és Szabó Csillától tanulta a budapesti első tanárképző intézményben, a Türelem Házában.
Az elmúlt években behatóan foglalkozott az Alexander technikával foglalkozó szakirodalommal, többek között Kelly Mcevenue, A színész és az Alexander technika című művével.
Színészként saját magán tapasztalta és élte meg a változásokat a játékában és a magánéletében egyaránt. A színész és bármilyen előadóművész számára nélkülözhetetlen ismeretekre és tudatos önhasználatra tett szert az Alexander technika által.

Hitvallása, hogy ez a technika abban segíti a színészt, hogy leküzdve lámpalázát, beszéde tisztább és érthetőbb legyen, szerepformálása hitelesebb, energiája összpontosításával tudatos színpadi jelenléte meggyőző. Ezáltal képessé válik partnerével való mélyebb kapcsolat megteremtésére, a színpadi tér és a nézőtér érzékelésére.
2011 óta – színészi munkája mellett – Magyari-Beck Anna asszisztenseként részt vesz a magyarországi és a külföldről Budapestre járó tanárjelöltek képzésében is.

Tel: 06-20-995-3668
esz-ty@freemail.hu

 

Biener_JuditBiener Judit

Gyógypedagógiai tanulmányaimat 2006-ban végeztem Budapesten az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, értelmileg akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányokon. A diploma megszerzése után több éves pedagógiai gyakorlatot szereztem egy fővárosi intézményben.

Az Alexander-technikára 2009-ben egy újságcikk hívta fel a figyelmemet. Egy hatékonyan működő önfejlesztő módszert kerestem, és különösen felkeltette érdeklődésemet, hogy ez a technika a testre és a lélekre egyaránt hat.

Még abban az évben megkezdtem a technika tanulását. Első óráimat Szabó Mónikától vettem, 2009 őszétől pedig az első budapesti tanárképző intézményben, a Türelem Házában tanultam Magyari-Beck Anna, Szabó Csilla és Guba Márta tanítványaként.

Már a hároméves tanárképzés során megtapasztaltam személyiségem, érdeklődési köröm változását. Jelenleg az online kereskedelemben dolgozom, mellette az esti órákban és hétvégén tanítom magánórákon az Alexander-technikát.

A Türelem Háza Alapítvány keretein belül igyekszem minél többet tenni az Alexander-technika hazai népszerűsítéséért.

Tel: 06-20-9799-347
info@alexandertanar.hu
www.alexandertanar.hu

 

Kupecz KrisztinaKupecz Krisztina

1984-ben végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karon könyvtár-történelem szakon,  levelező tagozaton,  előtte és közben az Országgyűlési Könyvtárban dolgoztam könyvtárosként. Ezután majdnem 25 évet töltöttem a HVG szerkesztőségében, ahol a dokumentáció vezetőjeként dolgoztam. Beszélek és olvasok angolul.

2008 tavaszán vettem az első Alexander órát Pálos Csillától állandó hátfájásom miatt. Már a közel harminc órás kurzus vége előtt az Alexander Technika annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy elhatároztam, én is megtanulom ezt a módszert.  2009 márciusában kezdtem tanulni Magyari Beck Anna iskolájában a Türelem Háza Alapítványi Iskolában, majd 2013 márciusában szereztem diplomát, mint az Alexander Technika tanára. Az itt töltött „diákévek” alatt Anna mellett sokat tanultam Szabó Csillától és Guba Mártától is.

A tanulás időszaka sok változást hozott az életemben, elmúlt a hát- és derékfájásom, elfelejtettem a térdfájást is, a jó testhasználattal nagyobb önismeretre tettem szert és megtanultam együttműködni a testemmel, amivel most már sokkal nagyobb harmóniában tudok élni.

Jelenleg Alexander Technika órákat adok stúdióként is működő otthonomban, élvezettel tanítok másokat miközben magamat is folyamatosan továbbképzem.

Többször látogattam el Ellie és Peter  Ribeaux londoni iskolájába, ami Centre for the Alexander Technique néven működik, hogy még több tapasztalatot szerezzek önmagam használatában.

Tel: 06-30-977-48-41
kupecz.krisztina@gmail.com

Dagmar Kolarikova

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>